Met een sterke achterzijde komt uw merk op de voorgrond
  • goed evenwicht tussen impact en OTS
  • langere contactduur
  • vooral gericht naar automobilisten
  • steekt uit boven het verkeer
  • sterke impact
  • mooi formaat met optimale creatieve mogelijkheden

Volg ons op sociale media!